obr. k článku: Větší okruh Píseckými horami
oblast

Větší okruh Píseckými horami

Vydejte se do revíru českých králů i zlatokopů. I tato procházka vás zavede do zalesněné vrchoviny nad městem Písek. Ve středověku se zde těžilo zlato a drahokamy, čeští panovníci se sem vydávali lovit zvěř. Dnes kromě lesního hospodářství tento přírodní park slouží jako rekreační zóna pro obyvatele a návštěvníky Písku. Vracet se budete krajinou venkovského charakteru s vyhlídkou na Pošumaví.

Písek – U Vodáka – Cesta bolestných kamenů – V Živci – Nové Sedlo – Nový rybník – U Dobré vody – Na Flekačkách – Brabencovna – Zemský hřebčinec – Písek

Stejně jako u předchozí trasy se z centra Písku vydejte po červené značce. Tato mezinárodní trasa E10 vás doprovodí většinou vašeho putování Píseckými horami. Přes lokalitu U Vodáka pokračujte po asfaltové cestě lemované zastávkami Cesty bolestných kamenů lesem mírně vzhůru až k chatě Živec.
Od chaty Živec pokračujete již po vrstevnici k nedalekému zatopenému lomu na živec. Informační tabule vás seznámí s výskytem drahokamů v Píseckých horách. Minete zařízení na výcvik psů norníků. Červená značka vás dovede až k Novému sedlu, nad další ze starých lomů a na hráz Nového rybníka, který je obklopen jehličnatým lesem podobně jako jezera na Šumavě. Po červené pak dojdete ke studánce U Dobré vody, kde se můžete občerstvit pramenitou vodou, jejíž kvalitu a nezávadnost kontroluje hygienická stanice.
Za studánkou opustíte trasu E10 a vydáte se po asfaltované cyklotrase číslo 1015 směrem zpět k městu. Na Flekačkách projděte kontroverzní moderní stavbou Lesovny, sídlem Lesů města Písek, postavené roku 2010. Potom pokračujte mezi venkovskými domky a památné lípy, za kterou přijdete k hostinci U Báby Lišků. Dále se držte zelené trasy Velkého okruhu Píseckými horami a po polní cestě mezi pastvinami koní a dobytka se vydejte směrem k Písku. Zalesněné vrcholky Píseckých hor zůstanou vzadu a před vámi se začnou otevírat výhledy do krajiny. Až dorazíte k zahrádkářské kolonii Brabencovna, přejděte z louky doleva na širší cestu, jež slouží místním chatařům, a sestupujte po ní k Písku.
Cesta vás přivede k budově Zemského hřebčince. Nejdřív si prohlédněte památník setkání americké a sovětské armády na konci druhé světové války. A hned potom věnujte svou pozornost impozantní budově hřebčince z dob c. a k. monarchie. Pokud sem přijdete ve správný čas, můžete se zúčastnit komentované prohlídky, která vás autenticky ve stájích seznámí s chovanými plemeny. V prostoru hřebčince vám ukážou Myslbekovu sochu koně Arda, kterého na Václavském náměstí sedlá sám patron českých zemí. Od hřebčince půjdete Budějovickou ulicí, kde minete kapličku připomínající bitvu habsburské a francouzské armády v roce 1741, zpět do centra města.

Určeno pro pěší turisty i cykloturisty.
Délka okruhu 13 km.
Převýšení 280 m.
Časová náročnost – minimálně 4 hodiny.

Prozkoumejte oblasti
nahoru