Destinační společnost Píseckem, s.r.o.

POSLÁNÍ A CÍLE

Společnost založilo v roce 2016 město Písek za účelem podpory a rozvoje turistického ruchu v Písku a na území ORP Písek a ORP Blatná.

Společnost představuje nástroj koordinace, kooperace a komunikace poskytovatelů služeb cestovního ruchu za účelem strategického řízení cestovního ruchu a s cílem dosažení dlouhodobého a udržitelného rozvoje tohoto oboru na území turistické oblasti Písecko – Blatensko.

Město Písek jako zakladatel si uvědomuje, že je nedílnou součástí turistické oblasti Písecko – Blatensko a že je žádoucí propagovat tuto oblast jako harmonický a konkurenceschopný celek.

Píseckem, s.r.o.byla založena jako společnost otevřená vůči všem zájemcům o spolupráci ze strany obcí, dobrovolných svazků, profesních organizací, podnikatelů i neziskových organizací a deklaruje svou podporu vytvoření životaschopné turistické oblasti, která bude ku prospěchu všech zainteresovaných.

Jejím úkolem je koordinovat aktivity a zájmy členských obcí a podnikatelů v oblasti cestovního ruchu a vytvářet atraktivní obraz turistické oblasti Písecko – Blatensko. Město Písek, jako nejvýznamnější turistický cíl, má v rámci turistické oblasti Písecko – Blatensko výsadní postavení.

Zástupce společnosti pravidelně komunikuje se starosty a účastní se jednání valných hromad dobrovolných svazků. Aktivně komunikuje s odborem školství a kultury a komisí pro kulturu a cestovní ruch města Písku, Centrem kultury a vzdělávání města Blatná a koordinuje s nimi své rozvojové a marketingové aktivity. Spolupracuje se zástupci Svazku obcí regionu Písecka, DSO severního Písecka a DSO Blatenska, provozovateli turistických cílů, poskytovateli služeb v cestovním ruchu a pořadateli kulturních akcí. Podporu jejich aktivit uplatňuje v marketingovém mixu.

Odbor školství a kultury města Písku, vedení DSO severního Písecka, vedení DSO Blatenska a starostové obcí jsou pravidelně informováni o činnosti společnosti měsíčními zprávami o činnosti DS. Společnost vydává výroční zprávu, která je po schválení valnou hromadou zveřejněna. Povinně zveřejňované údaje o hospodaření společnosti jsou veřejně přístupné ve Sbírce listin a výroční zprávě.

Na krajské úrovni je partnerem společnosti Jihočeská centrála cestovního ruchu a Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity. Na národní úrovni spolupracuje společnost s národním koordinátorem Czech Tourism.

Společnost je certifikována na krajské úrovni prostřednictvím JCCR. 
Společnost je certifikována na národní úrovni prostřednictvím CzechTourism.
Společnost je certifikována v rámci systému ČSKS.
Společnost je členem Jihočeské hospodářské komory.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Píseckem, s.r.o.

IČO: 048 16 072
DČ: CZ 048 16 072

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24604.

sídlo: Velké náměstí 1/24, 397 01 Písek
tel: +420 725 053 144
e-mail: info (zavináč) piseckem.cz
www.piseckem.cz

statutární zástupce: Mgr. Lucie Mašková, jednatelka
produktový manažer: Martin Slavík

bankovní spojení: ČSOB Písek: 291960369/0300

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI

Funkci valné hromady společnosti vykonává rada města Písku v tomto aktuálním složení:

  • Martin Brož, radní
  • JUDr. Ing. Michal Čapek, starosta
  • Mgr. Ing. Jiří Hořánek
  • Ing. Aleš Chalupa, radní
  • Robin Mikušiak, radní
  • JUDr. Luboš Průša, radní
  • MUDr. Michal Přibáň, 2. místostarosta
  • Josef Soumar, EFP, 3. místostarosta
  • Ing. arch. Petra Trambová, 1. místostarostka

Vzhledem k tomu, že při tomto způsobu řízení obchodní společnosti není možné integroval do valné hromady zástupce podnikatelů, byla v roce 2019 vytvořena 3K platforma, která slouží jako poradní orgán vedení společnosti.

SÍDLO

Společnost disponuje kancelářskými prostory ve druhém poschodí domu na Velkém náměstí 1/24, v historickém centru města Písku. Nachází se zde kancelář jednatele společnosti, kancelář produktového manažera, jednací prostor pro 15 osob, vybavený prezentační technikou a sklad tiskovin.

Kancelář je přístupná veřejnosti v pracovní dny od 10 do 15 hodin.

nahoru