3K platforma

Platforma je otevřena všem zájemcům o další rozvoj cestovního ruchu na území turistické oblasti. V roce 2019 se její stálí členové a skupina konzultantů významnou měrou podíleli na vytvoření nové strategie rozvoje cestovního ruchu na území turistické oblasti pro roky 2020–2026. V roce 2022 se členové podíleli na tvorbě inovované strategie, jejíž přepracování si vyžádalo připojení zaniklé turistické oblasti Prácheňsko. Členové 3k Platformy také hlasují o části rozpočtu a aktivitách v rámci pravidelných zasedání.

Stálí členové (aktualizováno pro rok 2023+)

 • Michal Jánský (jednatel Píseckem, s.r.o.)
 • Jiří Landa (Lázně Hotel Vráž, majitel)
 • Lucie Mašková (odborník na strategické plánování, OSVČ)
 • Edvard Oberfalcer (zámek Blatná, podnikatelský subjekt)
 • Martin Slavík (exkurze elektrárna Orlík; provozovatel)
 • Gabriela Motejzíková (Penzion Ořechový dvůr, majitelka)
 • Ivana Říhová (Muzeum středního Pootaví, ředitelka)
 • Šárka Rezková (Dvůr Lnáře, jednatelka)

Konzultanti

 • Josef Břečka (cyklistika, Uzenice)
 • Tomáš Korejs (starosta, Čížová)
 • Jan Kouba (Prácheňské muzeum Písek)
 • Tomáš Koželuh (ubytování u Labutě, Myštice)
 • Roman Čarek (MAS Brána Písecka)
 • Martina Mikšíčková (starostka, Mirotice; DSO severního Písecka)
 • Dana Vohryzková (DSO Blatenska)
 • Miroslav Sládek (NJC, cykloaudit Písecko)
 • Oto Staněk (Penzion Fousek)
nahoru