obr. k článku: Dotkni se Písku
oblast

Dotkni se Písku

Dotkni se Písku je největší a nejvýznamnější městská slavnost v celém regionu. Pokud se chystáte navštívit Písek, rozhodně si nenechte ujít tuto oslavu kultury, umění, hudby, dobrého jídla a skvělé zábavy. Přijeďte se dotknout Písku.

Dotkni se Písku – největší městská slavnost v regionu.

V listopadu roku 1741 se schylovalo kolem Písku k velké bitvě mezi Rakušany a Francouzi a hrozilo, že vojska vtrhnou do města a zcela jej zničí. Bezradní písečtí radní tak sáhli k poslednímu: "Městská rada sdílela tuto úzkost a nevědouc si lepší pomoci udělala slib Matce boží, jestli městu milost vyprosí, že jí každoročně veřejnou pobožnost prokazovati budou. Votum neb slib zněl, že všichni obyvatelé města Písku slibují na dokázání vděčnosti každý rok k stálejší, největší cti a slávě nejblahoslavenější Rodičky Boží Marie Panny slavnou procesí s nebesy, korouhvemi a nesením obrazu Matky boží při zvuku polnic, trub a bubnův k její soše a svatých patronů a potom slavnou mši vykonati. Bylo rozhodnuto pro budoucí léta, že slavnost se vždy konati bude tu neděli po 8. červnu."

Tato tradice byla obnovena v roce 1993 a od té doby každoročně, vždy první víkend po 8. červnu, můžete přijet a dotýkat se Písku.

Co vás na Dotkni se Písku čeká?

  • Bohatý hudební program: Hlavní pódium pravidelně hostí známé interprety české hudební scény napříč žánry. Můžete se těšit na pop, rock, folk i elektronickou hudbu.
  • Divadlo, výtvarné umění a design: Součástí slavnosti bývají divadelní představení, výstavy výtvarného umění, prezentace děl designérů a tvůrců.
  • Gastronomie: Užijte si možnost ochutnat speciality místní i světové kuchyně.
  • Dětský program: Pro nejmenší návštěvníky bývá připraven bohatý program s atrakcemi, hrami, dílnami a zábavnými vystoupeními.
  • Tradiční prvky: Slavnost často doprovází jarmark s tradičními řemesly a produkty, ukázky historického šermu a další folklórní prvky.

Proč navštívit Dotkni se Písku?

  • Jedinečná příležitost poznat Písek a jeho kulturní bohatství.
  • Široká nabídka programů pro všechny věkové kategorie a zájmy.
  • Možnost spojit návštěvu festivalu s poznáváním krásného jihočeského města.
Prozkoumejte oblasti
nahoru