obr. k článku: Za Švejkem do Putimi
oblast

Za Švejkem do Putimi

Pěšky i na kole po stopách Dobrého vojáka Švejka. Písek se svým okolím je spojován s anabází dobrého vojáka Švejka. Proto vám doporučujeme procházku, která vás podél řek Otavy a Blanice zavede do kulis slavného románu i jeho filmového zpracování – malebné obce Putim. Odsud se vrátíte vlakem nebo další vycházkou přes polesí Hůrky. Výlet lze absolvovat i na kole.

Písek – U Smetáka – Čertova stezka – Zátavský most – soutok Otavy a Blanice – Putim – Podkostelní rybník – železniční stanice Putim – Písek

Tuto vycházku můžete v Písku zahájit na konci ulice Fráni Šrámka, v místech, kde stávala ještě v první půlce 19. století Putimská brána. Nad hradebním příkopem tu najdete informační ceduli, která ukazuje trasu Švejkovy budějovické anabáze. Odsud sejděte po kamenných schodech v Putimské ulici a zabočte doprava do Ostrovní ulice, kde již najdete červené místní turistické značení. K řece dorazíte u lávky přes Městský ostrov, vy však zůstanete na pravém břehu.
Cestou proti proudu řeky podejdete pod dvojicí mostů – silničním a železničním. Dále budete míjet areál textilky Jitex, která za minulého režimu patřila mezi nejpopulárnější značky pletařského průmyslu. Dále dojdete k Václavskému jezu, který překlenuje moderní lávka Dagmar Šimkové. Dílo píseckého rodáka architekta Pleskota je pojmenované po jedné z obětí komunistické zvůle padesátých let. Vilu Marta, kde autorka knihy „Byly jsme tam taky“ vyrůstala, spatříte vlevo ve svahu.
Pokračujte podél řeky, za starou vodárnou minete výletní hostinec U Smetáka a na protějším břehu uvidíte prosluněnou píseckou plovárnu, které se za první republiky přezdívalo písecký Barrandov. Tzv. Čertova stezka, která je zároveň pěší i cyklistickou trasou, vás ve stínu stromů povede kaňonem podél Otavy. Budete obcházet zalesněný vrch Hradiště. Poklidný tok řeky je z obou stran svírán skalisky.
Takto dojdete až k Zátavskému mostu, kde pamětní desky připomínají demarkační linii, jež tudy vedla na konci druhé světové války. U mostu se vydáte po silnici doleva a po chvilce doprava lesní cestou chatovou osadou až na cyklostezku, kde červenou značku opustíte. Pohodlná asfaltovaná stezka vás dovede až do kempu na soutoku Otavy s Blanicí. Po okraji lesa podél Blanice pak dojdete po silničce až na okraj obce Putim.
Už z dálky uvidíte báň kostela svatého Vavřince. Pokud k němu zamíříte, objevíte na jeho hřbitově i kostnici z r. 1741. Od původně středověkého chrámu na nejvyšším bodě obce sejděte dolů k řece Blanici. Tam narazíte na četnickou stanici, známou z filmu o dobrém vojákovi Švejkovi. A hned kousek od tohoto domku, u kamenného mostku, se můžete vyfotit se sochou Haškova hrdiny. Traduje se, že pokud se dotknete Švejkovy nohy, nebudete mít revma. Potom můžete přejít most a zamířit do nedalekého místního Zvířátkova nebo se vrátit na náves, kterou lemuje několik usedlostí ve stylu lidového selského baroka. Stojí zde také statek, kde žil hrdina románu J. Š. Baara Jan Cimbura.
Cesta dále po hrázi Podkostelního rybníka nabízí krásné výhledy na panorama obce Putim. Kolem rybníka dojdete až k budově nádraží, jež svou architekturou z dob monarchie opět evokuje anabázi dobrého vojáka Švejka. K návratu do Písku můžete využít vlak, jede každou hodinu. Cyklisté a zdatní turisté se mohou vrátit do Písku po vlastní ose přes školní polesí Hůrky a vesnici Smrkovice.

Určeno pro pěší turisty i cyklisty.
Délka okruhu 11/22 km.
Převýšení 66/170 m.
Časová náročnost – minimálně 4 hodiny, na kole 2 hodiny.

Prozkoumejte oblasti
nahoru