obr. k článku: Procházka kaňonem zlatonosné Otavy
oblast

Procházka kaňonem zlatonosné Otavy

Výlet kolem řeky pro pěší i cyklisty. Během procházky si užijete atmosféru a scenérii povodí řeky Otavy. Jedná se o část tzv. Sedláčkovy stezky, kudy slavný historik chodíval k hradu Zvíkov. Kvůli vzedmutí Otavy Orlickou přehradou však dnes celou tuto trasu na soutok s Vltavou projít nelze, po 6  km se vrátíte do Písku po druhém břehu řeky. Krátký výlet lze absolvovat i na kole.

Písek – U Sulana – U Caisů – Plynová lávka – Písek

Z centra Písku se vydáte po zelené značce po pravém břehu Otavy, kterou po celou tuto trasu neopustíte. Cestou minete čtyři písecké mosty – nejprve slavný středověký Kamenný most, nejstarší dochovaný v ČR. Dále Nový most s vodní elektrárnou, dostavěný r. 1941. Vpravo od něj si všimněte sousoší Rýžovníků zlata od píseckého výtvarníka Jiřího Prachaře. Mezi sídlišti pak břehy spojuje lávka pro pěší. Za záhybem řeky u Jiráskova mostu minete místo, kde se ve středověku nacházel mlýn na zpracování zlata (dnes expozice v Prácheňském muzeu).
Areálem ČOV končí městská zástavba. Kousek za městem se můžete zastavit ve výletní hospůdce U Sulana. Odtud pokračujete do kaňonu, kde je tok Otavy z obou stran svírán skalami. Ve své fantazii si můžete představit voraře, kteří tudy od středověku až do poloviny 20. století plavili dřevo. Až skončí les a vyjdete na louce, uvidíte před sebou Plynovou lávku. Doporučujeme ji nejdříve minout a po zhruba půl kilometru dorazit k výletnímu hostinci U Caisů. V těchto místech kdysi fungovalo několik mlýnů. Dnes se tu nachází chatová osada a tábořiště.
Následně se vraťte k Plynové lávce a nad šumícím jezem přejděte na protější břeh řeky. Po červené turistické trase se proti proudu Otavy vydejte zpátky do Písku. Tato cesta po levém břehu řeky je určena pouze pro pěší.
Cyklisté se buďto vrátí stejnou cestou jako přijeli, nebo také převedou kolo přes plynovou lávku a vyjedou na silnici mezi Borečnicí a Topělcem, kde nastoupí na cyklotrasu 1158 směr Písek. Další možností je zajet si do nedaleké obce Čížová, vyjet na kopec sv. Jakuba s vyhlídkou, případně do záchranné stanice živočichů v blízké Nové Vsi. Do Písku se můžete vrátit přes Krašovice se stavbami selského baroka na návsi.

Určeno pro pěší turisty i cyklisty.
Délka okruhu 14 km.
Převýšení 66 m.
Časová náročnost – minimálně 4 hodiny.

Prozkoumejte oblasti
nahoru