obr. k článku: Z Píseckých hor do údolí Blanice
oblast

Z Píseckých hor do údolí Blanice

Během tohoto výletu nejprve vyjedete do zalesněných Píseckých hor, odkud sestoupíte do Jihočeských pánví. Uvidíte malebné vesničky proslulé z lidových písní, jejich návsi a kostelíky i zajímavosti jako ojedinělé hřbitovní básně či geologické útvary, tzv. myšenská slunce. Užijete si krajinu rybníků a poklidného dolního toku řeky Blanice.

Písek – Písecké hory – Albrechtice nad Vltavou – Nuzov – Žďár – Myšenec – Klokočín – Maletice – Heřmaň – Ražice – Putim – Písek

Výlet můžete začít opět v Písku u Kamenného mostu. Cyklotrasa 1015 vás z města vyvede do ulice Na Trubách. Tady po asfaltové cestě budete stoupat do lesů Píseckých hor. V lokalitě U Vodáka se můžete zastavit u obůrky s daňčí a mufloní zvěří. Za zahrádkářskou kolonií Vohybal budete mírně klesat kolem samot Flekačky a moderní dřevěné budovy Lesovny až k úpatí dalšího táhlého kopce.
Za sídlem dnešních píseckých „lesopánů“ vás na delší dobu pohltí smíšený les Píseckých hor, kdysi loveckého revíru českých králů, rejdiště zlatokopů i loupežníků. Cestou se během mírného lesního stoupání můžete občerstvit kvalitní pramenitou vodu ze studánky „U Dobré vody“.
Jízdu po lesní asfaltové cyklotrase můžete na Novodvorském kříži přerušit a po červené turistické značce se pěšky 1 km vydat k rybníku Němec, který je nejmalebnější vodní plochou Píseckých hor. V obklopení hustého lesa připomíná šumavské jezero. Po lávce přejděte na ostrůvek, posaďte se na lavičku a odpočívejte v lůně jihočeské přírody.
Po cyklotrase 1015 pokračujte dál na Paseckou křižovatku a k táhlému sjezdu kolem hájovny Kopaniny do Albrechtic nad Vltavou. Možná tady si uvědomíte, že hřeben Píseckých hor, který se vrchem Mehelník zvedá do výše 632 metrů, přepažuje údolí a povodí dvou hlavních jihočeských řek, Vltavy a Otavy s jejím přítokem Blanicí. Až vyjedete z lesa do zemědělské krajiny, otevře se vám panoramatický výhled na Albrechtice nad Vltavou.
V obci před sebou uvidíte sněhově bílou věž románského kostela svatého Petra a Pavla. V ohradní zdi jeho hřbitova ve 40. letech 19. století farář Cíza zřídil téměř stovku kapliček s vymalovanými světci a veršovanými náhrobními nápisy. Uvnitř kostela jsou k vidění románské fresky.
Z centra Albrechtic se pak vydejte kousek zpět a po silnici směr Písek. Držte se cyklistické trasy 1091. Budete naposledy stoupat do lesů Píseckých hor. Před obcí Paseky 1091 pokračuje málo frekventovanou silničkou doleva. Protnete vesničku Nuzov, přes kterou kdysi vedla císařská cesta z Budějovic do Písku.
Na konci vesnice Žďár vám doporučujeme odbočit doprava a popojet na letitými duby porostlou hráz Tálínského rybníka, kam je to zhruba půlkilometrová zajížďka. Zastavte se, zahleďte se na 50 hektarů vodní plochy, již proslavila lidová písnička: „Už se ten Tálínskej rybník nahání…“.
Zpět ve Žďáru pokračujte po cyklistické trase 1146 do nedalekého Myšence. Král Přemysl Otakar II. zde ve 2. polovině 13. století budoval své reprezentativní sídlo. Do hradní zříceniny byly později vestavěny domy. Prohlédněte si i gotický kostel svatého Havla a blízkou skalku, do níž černý turmalín vytvořil tzv. myšenecká slunce.
Sjeďte k řece Blanici a po jejím proudu se držte cyklistické trasy 1147. Zajeďte si po můstku k tvrzi Klokočín. Sídlo několika středověkých rodin z řad nižší šlechty má dodnes soukromého majitele a uchovalo si renesanční podobu. Tvrz i s přilehlými hospodářskými budovami můžete obejít a připomenout si film Markéta Lazarová, který se tu natáčel.
Cyklotrasa 1147 vás dovede do vesnice Maletice. Až se v obklopení staveb ve stylu lidového selského baroka zastavíte na návsi, možná si zanotujete místní zlidovělou písničku: „Na břehu Blanice stojí Maletice, vesnička má milená…“ Dále pokračujete k okraji zalesněného návrší Hůrka, projedete chatovou osadou a u penzionu Benešovský mlýn přejedete na levý břeh Blanice.
Vaším dalším cílem bude obec Heřmaň, které dominuje bělostná stavba středověkého kostela svatého Jiljí. Na místním hřbitově odpočívají mj. básník Jan Čarek a režisér Václav Krška. Prohlédněte si štíty několika domů ve stylu lidového selského baroka a pak pokračujte po silnici trasou 1147 do Ražic.
Zde chytíte stopu dobrého vojáka Švejka a ta vás po cyklistické trase 1043 dovede do nedaleké Putimi. Můžete se zastavit u sochy Švejka i před četnickou stanicí strážmistra Flanderky a pak se podél Blanice a Otavy po trase, kterou jsme v obráceném sledu popsali u předchozího výletu, vrátíte do Písku.

Určeno pro cyklisty.
Délka okruhu 49 km.
Převýšení 464 m.
Časová náročnost – minimálně 4 hodiny.

Prozkoumejte oblasti
nahoru