obr. k článku: Na kole Píseckými horami
oblast

Na kole Píseckými horami

Výlet vás přivede do výšin Píseckých hor a hlubin jejich lesů, do krajiny, jejíž atmosféru básník Jaromír Borecký výstižně popsal slovy: „Poutníku postůj! A odpočiň zde, než nad mořem lesů k poháru krásy tam žíznivý přichýlíš ret“. Co dodat k slovům básníka? Snad jenom tolik, že větší část trasy se budete pohybovat chráněným územím, trasa je 36 kilometrů dlouhá, středně náročná, vhodná pro trekingová a horská kola.

Písek – rozhledna Jarník – V Živci – Križatky – Kluky – Písecké hory – Údraž – Albrechtice nad Vltavou – Písek

Okruh cyklovýletu vás povede z Písku po CT1017 mírným stoupáním malebnou lesní krajinou Píseckých hor k turistické chatě Živec. Zde můžete navštívit nedalekou rozhlednu Jarník a potěšit tak oko úchvatným pohledem na „moře lesů“ Píseckých hor, město Písek, při dobré viditelnosti dohlédnete až na Šumavu, Brdy a k vrcholkům Alp. Také se můžete projít pozůstatky starého arboreta s řadou chráněných exemplářů stromů. Od chaty se vydáte mírným klesáním Na Křižatka, kde odbočením vpravo opustíte CT1017 a po CT1016 budete pokračovat mírně zvlněným terénem po příjemné lesní silničce až k obci Kluky a dál přes Samoty a Mlaka. Pak se opět ponoříte do hvozdu Píseckých hor.

Na križovatce lesních cest na vrcholu stoupání odbočíte doleva a stále po CT1016 dojedete do obce Údraž, kde si prohlédnete tvrz z 15. století zbudovanou Údražskými z Kestřan. Z Údraže se vydáte po CT1017 vedené po málo frekventované silnici do Albrechtic nad Vltavou (ITC). Po občerstvení a prohlídce zdejšího unikátního kapličkového hřbitova se vydáte na cestu zpět k Písku po CT1015, která zpočátku vede v souběhu s Vltavskou cyklistickou cestou a cestou Okolo Písku. Trasa vás povede nejprve dlouhým stoupáním opět „mořem lesů“ Píseckých hor přes Kopaninu k Pasecké križovatce; od Novodvorské nádrže, odtud se za odměnu vydáte dlouhým klesáním ke studánce U Dobré vody, kde se osvěžíte léčivým pramenem vyvěrajícím z hlubin Píseckých hor a kolem Lesovny (zde ITC) až do Písku.

Zajímavosti na trase:

Živec

Chata Živec se nachází na krásném místě uprostřed Píseckých lesů. První zmínky o Živci jsou již z 19. století, kdy v té době ještě jako dřevěná bouda sloužila k občerstvování dělníků pracujících v nedalekém živcovém dole. Zásluhou píseckého odboru Klubu českých turistů zde byla zbudována zděná chata. Další rekonstrukcí prošel penzion v roce 1983, kdy chatu vlastnil podnik ČSAD. Poslední a nejrozsáhlejší rekonstrukce byla provedena v roce 2019. Okolí Chaty je protkáno množstvím turistických a cyklistických tras. Z centra města je chata vzdálena 3 km.

Jarník

Písečtí uvažovali o stavbě rozhledny už od počátku 20. století, ale až po roce 1989 se sny staly pomalu realitou. V červnu 1995 pokračovalo v projektu město Písek jako hlavní investor. Po dohodě se společností Eurotel byla nakonec na Jarníku vystavěna bezmála 60 m vysoká železná věž sloužící pro účely telekomunikace a zároveň jako turistická rozhledna.
Stavba rozhledny byla zahájena na jaře 1997 a v říjnu téhož roku byla předána do užívání. Turisté na ni poprvé oficiálně vystoupali 9. října 1997. V roce 2007 byl vyhlídkový ochoz rozhledny osazen popisnými směrovkami k jednotlivým viditelným objektům. Otevřeno bez omezení, vstup zdarma.

Písecké hory

Toto území bylo pro svou výjimečnou krajinnou a druhovou pestrost i způsoby dosavadního hospodaření vyhlášeno již v roce 1973 územím klidu. V roce 2001 byl na jejich území vyhlášen přírodní park. Začíná na jihovýchodním okraji města nad čtvrtěmi Logry a Amerika a táhne se nad obcemi Tálín a Paseky až k Albrechticím nad Vltavou. Můžete vystoupit na jejich nejvyšší vrchol Mehelník nebo se pokochat výhledem z rozhledny Jarník. Dnešní přírodní park je po celý rok vyhledávaným rájem pro cyklisty i pěší turisty.

Albrechtice nad Vltavou

Kostel svatého Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou je jednou z nejvýznamnějších románských staveb v jižních Čechách.
Naprostou raritou jsou pak kapličky na přilehlém hřbitově, které kromě maleb přinášejí i veršovaná svědectví ze života zemřelých psaná rukou samotného místního faráře v polovině 19. století. Historie maleb v arkádových kapličkách hřbitovní zdi začíná roku 1841. První skupina tří maleb vznikla roku 1841 a za 5 let již byl na hřbitovní zdi vymalován zbytek kapliček. Verše pod malbami byly původně skládány na zemřelého, většina z nich je od faráře Cízy. Větší úpravy zde byly prováděny již od poloviny 19. století, kdy se počet kapliček ustálil na počtu 85.

Lesovna

Písecká lesovna je administrativním sídlem Lesů města Písku. Jedná se o velmi diskutovanou dřevostavbu, jejíž architekt byl za svůj projekt oceněn, nicméně stavitelé a především uživatelé ji považují za dost kontroverzní. K lesovně patří informační a vzdělávací centrum, které se snaží seznamovat veřejnost a především děti s lesním prostředím a hospodařením v lese, prohlubovat zájem o les.

Prozkoumejte oblasti
nahoru