obr. k článku: Na kole za zvířátky a zase zpátky
oblast

Na kole za zvířátky a zase zpátky

Krátký a nenáročný cyklovýlet vás zavede do starobylé obce Čížová a nedaleké Záchranné stanice živočichů v Makově. Výlet je 22 kilometrů dlouhý, vedený nenáročným terénem, vhodný pro rodiče s dětmi.

Písek – U Sulana – plynová lávka – Borečnice – Zlivice – Nová Ves – Čížová – Krašovice – Dobešice – Oldřichov – Písek

Otavská cyklistická cesta (OCC) vás po pravém břehu řeky Otavy vyvede severním směrem z Písku, kolem oblíbené zahradní restaurace U Sulana (cyklistický informační bod s kolostavem a mapou) a dál až k plynové lávce, po které převedete kolo na levý břeh a po půl kilometru jízdy odbočíte vpravo do Borečnice. Plynová lávka je technické dílo, které vytváří jedinou možnost překonání Otavy suchou nohou v úseku od Písku až po Zvíkov. Za tu trochu nepohodlí spojeného s jejím zdoláním vás odmění krásným výhledem do údolí Otavy jak po, tak proti proudu. V Borečnici můžete využít k občerstvení příjemnou Fešáckou hospodu s venkovním posezením a hřištěm. V Borečnici opustíte trasu OCC a pokračujete po CT1158 do obce Zlivice. Za obcí, padesát metrů za železničním nadjezdem, opustíte CT1158 odbočením vlevo na neznačenou polní cestu, která vás povede kolem rybníka Čekal směrem na Novou Ves. Těsně před obcí však odbočíte vlevo k rybníku a hájence Makov a navštívíte Záchrannou stanici živočichů. K vidění jsou zde ve voliérách různé druhy známých i méně známých zástupců ptactva, převážně dravců, sov, čápů, ale i mluvící straka, taktéž srnčí a černá zvěř, hravá vydra apod. V Nové Vsi pak odbočíte vlevo, rybník Nesejd vám zůstane po pravé ruce a po půl kilometru se napojíte na CT1151, která vás dovede do starobylé obce Čížová, jejíž dominantou je kostel sv. Jakuba Vetšího na Čížovské hoře, odkud je velice pěkná vyhlídka do okolí. Z Čížové pokračujte stále po CT1159 přes Krašovice s malebnou návsí ve stylu selského baroka, Dobešice a Oldřichov zpět do Písku.

Poznámka:
Pokud by pro vás byly schody na plynovou lávku problémem, využijte CT1158 vedoucí mezi Pískem a Borečnicí po silnici III/02024 přes Topělec.

Zajímavosti na trase:

Borečnice

V malebné obci uvidíte kapličku Panny Marie, případně nedaleko u řeky kapličku Panny Marie Lurdské z lámaného kamene, která se váže k historii zaniklého Tlučkova mlýna.

Čížová

Obci Čížová dominuje Čížovská hora (512 m n. m.) s kostelem sv. Jakuba Většího a nádherným výhledem na široké okolí včetně Písku, Píseckých hor a Šumavy. Kostel byl založen kolem r. 1250, součástí dominanty obce je také gotická zvonice, kaplanka, kaple sv. Barbory a přilehlý hřbitov.

Návrší nabízí pěkný výhled do krajiny, na jeho svazích obec vybudovala řadu příjemných zážitkových zastavení a posezení. Cestou dolů do centra obce minete vpravo barokní zámek, který obec postupně rekonstruuje a dnes v něm sídlí i místní pivovar a vlevo zrekonstruovaný špejchar využívaný jako kulturní prostor. V knihovně „jihočeské obce roku 2010“ působí také informační centrum.

Krašovice

Zděné venkovské usedlosti z poloviny 19. století ve stylu „selského baroka“ lemují obdélníkovou náves (vesnická památková zóna), v jejím středu stojí kaplička sv. Jana Nepomuckého.

Židovský hřbitov Písek

Novodobý hřbitov byl založen roku 1876. Pohřbívalo se na něm do vyhlášení transportů do Terezína, tedy do roku 1942, výjimečně i po válce. Plocha hřbitova byla zaplněna hroby asi z jedné třetiny. Po válce došlo v těžké devastaci tohoto hřbitova, hřbitov postupně pustnul, byl ničen vandaly i úmyslně. V letech 1968 - 1969 byl zbořen hrobnický dům, menší přízemní stavba, v níž byla obytná místnost hrobníka, vstupní hala (která nebyla obřadní síní, byla tam jen kazatelna a věčné světlo) a prostor tahary, který sloužil k rituálnímu očištění tělesných ostatků. Již v té době byla poškozena část náhrobků. Roku 1981 byla většina náhrobků ze hřbitova odvezena a prodána a hřbitov se stal součástí vojenského cvičiště. Po roce 1991 byl hřbitov zmenšen asi na dvě třetiny původní plochy a zbylá část ohrazena novou zdí, roku 2002 byla provedena kompletní oprava ohradní zdi, roku 2008 byly zrestaurovány zbylé náhrobní kameny. Hřbitov je volně přístupný.

Prozkoumejte oblasti
nahoru