obr. k článku: Na kole krajinou čertových kamenů
oblast

Na kole krajinou čertových kamenů

Užijte si pohodovou projížďku jižním Blatenskem, navštivte Zámek Blatnou, Kadovský viklan nebo tvrz v Tchořovicích. Nebo se prostě jen kochejte krásou místní přírody, která zde na vás vykoukne na každém kroku.

Blatná – Řečice – Vrbo – Kadov – Bezděkov – Tchořovice – Blatná

Vydáme se od blatenské sokolovny vlevo po modré značce. Na první křižovatce se však nedáme doleva po mostě přes Lomnici, ale pokračujeme rovně po modré podél Lomnice na Řečici. Z Řečice budeme pokračovat stále po modré. Ta nás svede ze silnice na polní cestu mezi poli a loukami podél železniční tratě. Po chvíli trať přejedeme a budeme ji mít po pravé ruce. Dorazíme ke mlýnu, na křižovatku polních cest. My vyrazíme vlevo po hrázi rybníka. Dostaneme se k hlavní silnici. Na silnici odbočíme doprava. Při první příležitosti (zhruba po 800 metrech) opustíme silnici a odbočíme doleva na polní cestu. Zde se opět setkáme s modrou značkou. Dojedeme po lesních cestách až k Hadímu rybníku. U rybníka se dáme doprava po silničce po zelené. Ta nás povede cestou po hrázi rybníka Velký Pálenec. Mineme letní dětský tábor a dostaneme se do obce Vrbno.

Ve Vrbně opustíme zelenou značku a pojedeme stále po silnici směrem na Kadov. Proslulý viklan je hned na kraji obce, po levé straně na zarostlém návrší hned za objekty zemědělského družstva. Máme-li dost času a sil, byla by velká chyba, kdybychom si neprojeli místní pětikilometrovou naučnou stezku. Na vršku u farního kostela se dáme po silnici vlevo kolem tvrze. Na první křižovatce pak po asfaltce vpravo. Ta nás dovede na konec obce. Tam se dáme po polní cestě doprava ze svahu dolů. Po chvíli se dostaneme z lesa, sjedeme z kopce dolů k hrázi Velkého Bezděkovského rybníka. Dáme se po hrázi doprava. Na konci hráze se však objeví nečekané překvapení. Přímo proti nám na nás z malého návrší mezi borovicemi hledí třímetrový menhir Bába. Od kamenné postavy pokračujeme stále podél rybníka.

Po chvíli jízdy rybník končí a budou již na dohled bezděkovské chalupy. Projedeme kolem hospody po silnici dolů. Na křižovatce s hlavní silnicí odbočíme doleva směrem na Tchořovice. Cesta vede pěknou zvlněnou krajinou. V Tchořovicích se vydáme doleva po hlavní silnici do kopce směrem k nádraží. Od nádraží se dáme po modré značce doprava zpět do Blatné.

Zajímavosti na trase

Hajany

Obec Hajany se osamostatnila v roce 1992 a leží asi 4 km severozápadně od Blatné směrem na Lnáře a Kocelovice. Dominantou pěkně upravené návsi je kaplička Svaté Anny z roku 1900. Severovýchodně od obce naleznete Menhiry, které postavil Menhirostav. Pokud se vydáte po staré cestě na Řečici, můžete si prohlédnout Hajanský rybník a Velký kámen.

Hadí rybník

Většina zdejších rybníků vznikla v období tzv. „zlatého věku českého rybníkářství“, tedy v 15. a 16. století. Historie mnoha zdejších rybníků je rozhodně ještě starší. Snad pomohl styk s nedalekým Bavorskem, kde prý první rybníky vznikaly již v 8. století.
Rybníky jsou sice uměle vybudované, ale působí tak přirozeným dojmem, jako by zde byly odjakživa. Navštívit je můžeme pěšky, na kole i vozidlem. Dobře značené turistické stezky vedou neporušenou přírodou, přes lesy a hráze rybníků k obcím s mnoha stavebními památkami. Někde jsou výhledy daleko do kraje na Šumavu či Brdy. Za pozornost a návštěvu stojí i několik naučných stezek.
Výměra 12,56 ha. Rybník je z větší části zahalen lesem. Leží na úpatí lesa Hora (V hoře). V letních měsících je hojně využíván. Pod hrází je ubytovací zařízení pro turisty. Voda sem přitéká z Velkého Pálence.

Vrbno

Rekreační středisko TÁBOR VRBNO se nachází v jižních Čechách v blízkosti města Blatná. Areál je umístěn na břehu rybníka Velký Pálenec a je obklopen hlavně lesy a rybníky. Malebná jihočeská příroda v krajině s rybníkářskou tradicí nabízí relaxaci v krásné přírodě. Tábor Vrbno nabízí zázemí pro dětské letní tábory, školní výlety a pobyty, soustředění zájmových oddílů, rodinnou rekreaci, firemní akce.
Ubytovaným skupinám je zajišťováno jídlo formou plné penze 5x denně (i 6x), je dbáno i na pitný režim. Kromě plné penze pro skupiny je možná též polopenze, či beze stravy. Jídlo je vařeno v dobře vybavené kuchyni, vycházíme vstříc zákazníkům ohledně výběru jídel i požadavkům na vegetariánskou stravu. Provoz je pravidelně kontrolován Krajskou hygienickou stanicí.

Kadovský viklan

Viklan se nachází v malém lesíku naproti Obecnímu úřadu v Kadově. Je to velký žulový kámen, který svým těžištěm spočívá na vyčnívající skále. S tímto kamenem se dalo velmi snadno pohybovat. Vznik kamene se vysvětluje postupným zvětráváním horniny. Někteří archeologové spatřují v kameni obětiště starých pohanských bohů. Výška kamene je 1,5 m, jeho váha se pohybuje okolo 30 tun a obvod měří 11 m.
Na konci 19. století byl viklan násilně shozen a až do r. 1983 ležel na zemi. V tomto roce tým nadšenců pod vedením Ing. Pavla Pavla usadil Viklan na původní lože. Kámen na tomto místě setrval čtyři roky a pak byl znovu shozen. V r. 1987 byl opět dopraven na správné místo a opatřen klíny, které zabraňují pohybu a tím i úrazům ke kterým by mohlo při opětovném pádu dojít. Dalším populárním žulovým úkazem je obrovský žulový kámen s několika miskovitými prohlubněmi, který se nachází ve vršku Vysokém, který leží mezi Kadovem a Málkovem na východ od silnice. O tomto kameni se vypráví, že na něm sv. Vojtěch hlásal učení Kristovo v naší krajině a unaven usnul.

Tchořovice

Nejstarší zprávu o Tchořovicích nacházíme v letopisech jíž v roce 1321, kdy se tu připomíná dvůr, malá dřevěná tvrz s dřevěnými palisádovými hradbami, která náležela rytířům Maltézským ze Strakonic. Teprve poté se stávají Tchořovice sídlem vladyckým (nižších šlechtických rodů).
Dominantou návsi je kaple sv. Václava z roku 1878. Ta společně s usedlostmi ve stylu selkého baroka vypovídá o historii obce. Další dominantou obce je středověká tvrz později přestavěná na sýpku. Bohužel v současné době tvrz čím dál více chátrá a byla by potřebná její rekonstrukce. Stejně jako v jiných obcích a městech nacházíme pozůstatky nevhodných architektonických zásahů, i ve Tchořovicích podobný nalezneme v podobě nově zbudované kašny. Kašna byla postavena v roce 2001 a narušuje historický ráz návsi ve stylu selského baroka. V obci se nachází hospoda s prostorným sálem, kde se koná řada kulturních akcí a prodejna potravin. Zdejší bazar navštěvují nejenom obyvatelé obce, ale i lidé z blízkého i vzdáleného okolí. Ve Tchořovicích působí několik firem. Přímo v obci se nachází areál sádek, které slouží společnostem hospodařícím na majetku bývalého lnářského velkostatku.

Prozkoumejte oblasti
nahoru